Balansz Egészségfejlesztő Központ
1024 Budapest, Kút utca 3.
Telefonszám
+36 30 308 6379
Email
info@balanszek.hu

Szervezetfejlesztés, Munka- és szervezetpszichológiai tanácsadás

Bemutatkozás

Nádas Beáta - munka- és szervezet szakpszichológus, Coaching Pszichológus

A személyek közti konfliktusok és a munkahelyi problémák jórészt a tudatosság hiányából adódnak. A meg nem értésből következően pedig a másik kolléga jelenti majd a legnagyobb stresszort a munkában, ami az egyén teljesítményén és jól-létén keresztül hatással lesz a szervezet egészére.

Munka- és szervezet szakpszichológusként abban szeretnék segíteni az embereknek és a szervezeteknek, hogy egy teljesebb és örömtelibb szakmai életet élhessenek. A Magyar Coaching Pszichológiai Egyesület képzésén végeztem üzleti és vezetői coachként. Munkámban elsősorban megoldásközpontú technikákat használok. A coaching beszélgetéseken fontosnak tartom a holisztikus és nondirektív szemléletmódot, valamint a különböző módszerek integrált alkalmazását. Ennek érdekében folyamatosan képzem magam új eszközök, módszerek megismerésével, szupervízióval és önismereti munkával.

Eddigi pályám során HR szakemberként, tanácsadóként és coachként dolgoztam mind multik, mind startupok világában (elsősorban informatikai cégeknél), valamint a non-profit szektorban. Egyéni tanácsadás keretében fiatal vezetők pályaorientációjában és pályakezdők szervezeteben betöltött szerepük megtalálásában működtem közre. Továbbá a kiégés, munkahelyi szorongáskezelés és reziliencia kérdéseiben segítettem középvezetőknek a megküzdésben.

Csoportos képzéseim alkalmával szervezeti diagnózis alapján megtervezett vezetőképző és egészségfejlesztő programokon dolgoztam.

Szolgáltatások

1. Szervezeti szintű fejlesztés

csapat

Szervezeti diagnózis keretében, azért interjúzunk, végzünk méréseket és értékeljük a szervezet jelenlegi helyzetét, hogy rövid idő alatt a lehető legjobban megismerjük a szervezet jelenlegi működését. Továbbá a diagnózist követően pontosan meg tudjuk tervezni a szervezetfejlesztéshez szükséges lépéseket. A diagnózis fogalmát hasonlóan használhatjuk, mint egészségügyi értelemben, ahol az orvos megvizsgálja a páciensét, annak érdekében, hogy a neki szükséges kezelésben részesüljön. A diagnosztizálás során fontosnak tartjuk, hogy több oldalról vizsgáljuk meg a fejleszteni kívánt helyzetet, szervezetet és így alakítsunk ki objektív szakmai véleményt, ami vezetői döntések és  a későbbi beavatkozások alapjául szolgálnak, valamit hosszú távon hatékony, gazdaságos és fenntartható eredményt biztosít.

Módszereink

1. Kérdőíves adatgyűjtés

Kérdőíveket többnyire területspecifikusan használunk, vagyis képességek és személyiségjellemzők megismerésekor fordulunk hozzájuk. Eredményeik mentén láthatóvá válnak az egyének preferenciái, erősségei és fejlesztendő területei, így csoportos kitöltés esetén a teljes közösség működésére is magyarázatot kaphatunk. A kérdőíves adatgyűjtés hatékony formája az önismeret és a vezetői készségek fejlesztésének, hiszen kitöltésükkel teljes személyiségprofilokat kaphatunk. 

2. Fókuszcsoportos vizsgálat

A fókuszcsoportos beszélgetés kötetlen légkörében a résztvevőknek spontán módon nyílik lehetősége a vizsgált témák, döntések véleményezésére, miközben önkéntelenül is feltárják viselkedésük mozgatórugóit, motivációikat, attitűdjeiket, emocionális hátterüket. A strukturált csoportos beszélgetés során olyan gondolatok, vélemények, affektív megnyilvánulások is felszínre hozhatók az adott témában, melyek különben rejtve maradnának a szervezet körében.

3. Vezetői- és dolgozói interjúk készítése

Egy szervezet megismeréséhez az egyik legfontosabb eszköz a vezetőkkel és a munkavállalókkal való beszélgetés. Tőlük rövid idő alatt pontos képet kaphatunk a cég működéséről, ami a további értelmezés alapjául szolgálhat. Ezek az interjúk történhetnek szóbeli vagy akár írott formában is, mindkét esetben a strukturáltság teszi lehetővé az objektív információgyűjtést. 

csapatsiker

2. Csoportos szintű: Tréningek, Problémamegoldó és segítő beszélgetések

Módszereink

1. Tréningek

Egyedi tréningek kidolgozása

Kifejezetten szeretünk a szervezeti diagnosztikára építve cégre/szervezetre szabott egyedi tréningeket kialakítani és megvalósítani. Ezek a tréningek jellemzően nagyon hatékonyak és összetettek. Többször gyúrunk össze különféle témákat, aszerint, hogy az adott cég dolgozóinak, valamint a tréning céljának elérése érdekében pontosan milyen információkra van szükség. Ezáltal lehetőség nyílik akár több tréninganyag hasznos információinak átadására is kevesebb idő alatt, mintha az adott témákat egy-egy külön tréningben tartanánk meg.

1. Stresszkezelés 

Egyre növekvő számú elfoglaltságaink, és a mások vagy saját magunk által felénk támasztott elvárások hatalmas negatív stressznek tesznek ki minket. Mindez nem csak a hangulatunkra, hanem a teljesítményünkre, a kapcsolatainkra és az egészségünkre is káros hatással lehetnek. Ugyanakkor a minket érő stressz pozitív hatásairól sokszor megfeledkezünk és nem élünk a lehetőségeinkkel. A stressz management segítségével megtalálható, vagy visszaállítható az egyensúly. Folyamatosan fennálló nyomás esetén is tudunk változtatni az életünkön: az öngondoskodás és relaxáció, elfogadás és elköteleződés által megelőzhetjük a stressz negatív következményeit, valamint alakíthatjuk a stresszre adott válaszainkat.

2. Konfliktuskezelés 

Mindannyian éreztük már, hogy nem létezik közös út egy kollégánkkal vagy a vezetőnkkel. Ilyenkor szükségleteink, értékeink vagy eszméink látszólag oly mértékben különböznek, hogy kizárólagosnak észleljük azokat. A konfliktus management lényege az, hogy megtanuljuk a konfliktusban érintettekre vonatkozó negatív hatásokat csökkenteni és a pozitív hatásokat pedig növelni, annak érdekében hogy végül megtaláljuk azt a közös utat vagy azt a megoldást, amivel mindkét fél elégedett lesz. “Értsünk egyet abban, hogy nem mindenben értünk egyet!”

3. Érzelmi Intelligencia 

Az érzelmi intelligencia (EQ) az a képességünk, amely segítségével az érzelmeket meg tudjuk érteni és az így kapott információt tudatosan problémamegoldásra és tanulásra tudjuk használni. Az érzelmi intelligencia jelentőségét továbbá az adja, hogy segít értelmezni a kevésbé nyíltan vállalt viszonyulásainkat és az emberi kapcsolatok minőségét. Bármilyen társas helyzetben segít, ha megértjük a másik érzelmeit és annak tudatában cselekszünk, hiszen így erősödik a két ember közti kapcsolat, a munka hatékonysága pedig növekszik. Jellemzően a kommunikációs tréningek alapját is az érzelmekről való tudás, nyílt és asszertív kommunikáció adja. Azonban mégis kevés helyen láttuk, hogy az érzelmekkel kapcsolatos fogalmak tisztázva lettek volna. Ez a tréning jelentős önismereti tudáshoz is vezet, amely tudás a dolgozók munkahelyi és magánéleti életét is segíti. 

4. Asszertív kommunikáció

A tréning célja az asszertív kommunikáció, mint tanulható kommunikációs készségünk, viselkedési vagy gondolkodási mintázatunk fejlesztése, amellyel képesek vagyunk magabiztosan, a saját érzéseinket, igényeinket, szükségleteinket tudatosítva, ezeket őszintén felvállalva megnyilvánulni érzelmileg nehéz szituációban is. A tréning fejleszti azt is, hogy másokat értő módon meghallgassuk, felfedezzük és megértsük a másik fél érzéseit, igényeit, szükségleteit. E készségekkel célunk a konfliktusok hatékonyabb megoldása, az egyéni és a csoportos igények hatékonyabb közlése.

5. Vezetői készségek fejlesztése

élet

A vezetés több, mint egy titulus vagy a megfelelő készségek elsajátítása. Hatékony és elismert vezetővé leginkább az válhat, aki identitásában és vezetői stílusában is illeszkedik a környezete elvárásaihoz. Abban szeretnénk segíteni, hogy a vezetői sikerek a  teljesítményen kívül abban is mérhetőek legyenek, hogy a főnök és beosztottak személyes jólléte megerősödik, ahol a vezető olyan személy legyen, akit a többiek hitelesnek tartanak és ezért követnek.

6. Tematikus hét

A tematikus hetek keretében a szervezetben dolgozó kollégákat abban támogatjuk, hogy új és hosszútávon is fenntartható,  működésmódokat fejlesszenek ki vagy integráljanak a mindennapjaikba. A tematikus hetek során megerősíthetők például a munkavállalók egyéni erőforrásai, a nyitott és kreatív gondolkodás, a visszajelzés adás kultúrája, de ilyen módon alakítható a szervezeti légkör is. A pszichológia eszközeit használva naponta olyan egyszerű gyakorlatokat, eszközöket adunk a munkavállalóknak, amik segítik az új készségek és vagy az új szemléletmód elsajátítását és aztán fenntartását. Mindezt talán úgy lehet legjobban elképzelni, mint egy olyan tréning, amely munkaidőben és munka közben, egy másik csatornán keresztül valósul meg és fejti ki hatását.

7. Egészségmegőrzés és -fejlesztés lélektani háttere

8. Traumákkal való hatékony megküzdés alapjai

9. Kriminalizált gyermekekkel való kommunikáció pszichológiai alapjai

Kommunikáció kriminalizált gyermekekkel

Célcsoport: a Belügyminisztérium, valamint az irányítása alá tartozó belügyi szervek hivatásos állományú tagjai.

Célkitűzés

A tréning elsődleges célja a rendőrök gyerekekkel folytatott munkájának megkönnyítése. Sokszor a rendőr az, aki először találkozik  a különféle eljárásokban szereplő gyermekekkel, ezért kulcsfontosságú lehet az ő odafigyelése, odafordulása, informáltsága, és határozott, ugyanakkor empatikus, megnyugtató jelenléte. Ezt a feladatot sokkal könnyebb hatékony gyermeklélektani, traumákra vonatkozó tudásanyag birtokában ellátni. Célunk eme tudásanyag átadása és gyakorlati eszközökkel való elmélyítése. 

Mindezek mellett a gyermekekkel való munka, esetleg a traumatikus esetekről szóló tudás nagy terhet is ró minden szakemberre, ezért külön odafigyelünk a rendőrök egészségmegőrzésére, ellenálló képességük fejlesztésére.

Főbb témakörök

 •       Gyermeklélektani alapismeretek (alapvető gyermeki működésmódok és gondolkodásmódok megismerése; gyerekekre való ráhangolódás eszközeinek megismerése és kipróbálása)
 •       Kommunikáció különféle korosztályú gyerekekkel (alapismeretek)
 •       Tranzakcióanalízis alapismeretek
 •       Komlex traumatizáció alapismeretek
 •       Reziliencia alapismeretek
 •       Csapatépítés alapismeretek (önsegítő csoportok kialakítása a munkahelyen)
 •       Módszertani ismeretek, szupervíziós lehetőségek a kriminalizált gyerekekkel folytatott munkában
 •       Kriminalizált gyerekekkel folytatott munka hatása a szakemberekre; a kiégés megelőzése

Tréningtől várt eredmény

Bővül a résztvevők tudása a gyermeki gondolkodásról, gyermeki működésmódokról, gyerekekkel való hatékony kommunikációról. Pontosabb és aktuális tudásuk lesz arra vonatkozóan, mikor és milyen szakember segítségét kell kérjék; milyen háttérszervezetekre számíthatnak munkájuk során.

A résztevők a tréning elvégzése után is felkereshetik a trénereket, amennyiben kérdésük lesz vagy segítségre lenne szükségük.

nők a munkahelyen

2. Problémamegoldó és segítő beszélgetések

Vezetett segítő beszélgetés egyénre, team-re vagy csoportra fókuszálva, melyben lehetősége van a munkavállaló(k)nak beszélgetni egy aktuális dilemmáról, kérdéskörről. Objektíven, külső szemmel segítünk megérteni és feldolgozni az adott helyzetet.

1. Ventillációs csoport

A ventilláció, azaz a negatív érzelmek, a feszültség kiadása, „kibeszélése” időről időre nagyon jól eshet, és segíthet abban, hogy feldolgozzunk fájdalmas és nehéz helyzeteket. 

Azáltal, hogy ilyen módon megszabadulunk az érzelmi feszültségektől, könnyebben visszatérhetünk az egyensúlyi állapotunkhoz, nyugodtabban tudjuk szemlélni azt, ami felzaklatott minket, legyen az akár egy vita a főnökkel vagy munkatárssal. Mindez lehetővé teszi a konstruktív beszélgetés, iránykijelölés megkezdését.

2. Action Learning

Ötvözi a projekt mentoring, az egyéni coaching, a csoportos coaching és a vezetőfejlesztő tréningek legjavát, ahol a team tagjai dolgozhatnak ugyanannak a szervezeti projektnek vagy problémának a különböző szeletein vagy akár teljesen különböző projekteken.

Kiváló módszer olyan esetekre, amikor egy szervezetben

 • vezetésfejlesztésre van szükség, de NEM tréning eszközökkel;
 • az együttműködést szeretnék fejleszteni, de NEM csapatépítő tréningekkel;
 • futó vagy induló projektekhez, illetve problémamegoldáshoz van szükség egyszeri vagy rendszeres támogatásra;
 • tanuló szervezeti kultúrát szeretnének bevezetni és meghonosítani;
 • a résztvevők egyszerre csak fél vagy egy napot tudnak távol lenni a munkától.

3. Workshop facilitáció (Döntések, action steppek meghatározása)

Egy sikeres csapat mögött a megfelelő szerepek megléte, hatékony együttműködés, nyílt és egységes döntéshozás, valamint a szereplők közötti asszertív, kétirányú kommunikáció áll. A facilitáció technikája egy külső személy segítségével  ad lehetőséget arra, hogy az esetleges elakadásokon, döntések meghozásán, egyes lépések megtételén különféle megoldási opciókkal együttes erővel dolgozzunk.

nő munkahelyen

3. Egyéni szintű: Coaching

 

1. Vezetői coaching

A vezetői coaching keretében személyre szabottan a szükséges vezetői kompetenciákat fejlesztjük.  A beszélgetések során a vezető objektív és támogató környezetben nézhet szembe problémáival, ahol a coach kérdések használatával és értő figyelem útján segíti a kihívást jelentő helyzet érzelmi aspektusainak, az azzal kapcsolatos szokásoknak és hiedelmeknek a megértését.

2. Üzleti/szakmai coaching

Különböző megoldás- és eredményorientált eszközök széles körének alkalmazásával segítünk az ügyfélnek a közösen megfogalmazott üzleti/szakmai célok elérésében. Ezek a célok egyaránt vonatkoznak az ügyfél teljesítményének növelésére, a célszámok elérésére és személyes elégedettségének erősítésére, ezáltal az egész szervezet hatékonyságának javítására. 

3. Munkahelyi coaching

Célunk, hogy munkahelyi közegben az ügyfél képes legyen a legjobbat kihozni magából azáltal, hogy segítünk neki eljutni onnan ahol most van, oda, ahová el szeretne jutni. Az ügyfél egy teljes mértékben egyénre szabott tanulási folyamatban vesz részt, amely a meglévő tudására, tanulási stílusára, és tanulási tempójára épít. Növeli az elköteleződést, megtanít kezelni a stresszes helyzeteket, fejleszti az önismeretet, és felgyorsítja a munkahelyi nehézségek megoldásához szükséges tanulási folyamatot.

4. Pályaválasztási coaching

A pályaválasztási coaching lényege, hogy a pályakezdők megismerjék karrierlehetőségeiket és tudatos döntéseket hozzanak az ehhez szükséges tanulmányaikkal kapcsolatban. A coaching során először abban segítünk, hogy a karrierválasztás előtt állók megtalálják erősségeiket és egyéni preferenciáikat, hiszen ezek fogják munkájuk során azt a plusz értéket jelenteni, amely megkülönbözteti őket a munkaerőpiacon. Másodsorban útmutatást nyújtunk az oktatásban és a munkaerőpiacon jellemző tendenciákkal kapcsolatban. Célunk, hogy az emberek olyan pályát válasszanak, aminél belső motivációjuk a legfontosabb hajtóerő és képesek legyenek a személyes növekedésre is.

A bejelentkezés menete

Hívja a Balansz Egészségfejlesztő Központ telefonszámát (0630 308 6379) vagy írjon nekünk e-mailt az info@balanszek.hu címre! Szakemberünk megválaszolja kérdéseit és tájékoztatja Önt a szolgáltatások részleteiről.